Breaking the silence

10863783_783575981680234_5129720672132191137_o

Projekt je zameraný na výučbu znakovej reči, kde sa učíme základné frázy, čo môže pomôcť nám ako budúcim lekárom dorozumieť sa s nepočujúcimi pacientmi a zjednodušiť nám tak komunikáciu s nimi. O to väčší dôraz tomu prikladáme, keď sme sa dozvedeli, že mnoho nepočujúcih pacientov má problém s písaním a čítaním, takže komunikácia je častokrát sťažená. Podarilo sa nám zabezpečiť jeden kurz za semester, ktorý u nás na univerzite viedla lektorka Agáta Čermáková. Keďže posunkový jazyk je jazyk ako každý iný, aj tento sa musí precvičovať, aby sa nezabudol a preto tento kurz budeme organizovať častejšie.