Beánia SZU 2016

Fotografie z tohtoročnej nezabudnuteľnej Beánie Slovenskej zdravotníckej univerzity 2016, ktorá sa konala 21.novembra 2016 v Propaganda clube na Mladej garde.
Beániu sme zahájili tradične príhovorom predsedníčky Spolku medikov SZU Ivany Uhliarikovej a rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Hneď potom nasledovala slávnostná imatrikulácia študentov všetkých odborov našich troch fakúlt – Fakulty ošetrovateľstva a odborných zdravotníckych štúdií, Fakulty verejného zdravotníctva a Lekárskej fakulty.
Po výdatnej večeri sme si spoločne zaspievali na známe single od skupiny HEX a hneď potom zatancovali na výborné duo MALALATA.
Nasledovala tombola plná hodnotných cien a Beániu sme ukončili voľnou zábavou spolu s DJ Fabom a DJane Sofi F.
Dúfame, že sa vidíme zasa o rok.
Ďakujeme,
organizačný tím Beánie SZU 2016

Fotografi: Lucia Vojtišková a Martin Otruba

« 1 z 10 »