Projekt SZU deťom

Dňa 2.3.2017 sme zrealizovali v spolupráci so SZUbármi a s Katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU v DFNsP na Kramároch projekt SZU deťom. Projekt SZU deťom patrí medzi naše najmilšie projekty. Cieľom tohto projektu je spríjemňovať hospitalizovaným deťom v nemocnici ich pobyt a súčasne ich zbaviť syndrómu bieleho plášťa, ktorý častokrát mávajú. Projekt prebiehal formou stanovíšť. Pripravených bolo dokopy 7 stánkov – U pediatra, U zubára, U chirurga, U záchranára, v ktorých si dietky na chvíľu vymenili úlohy s našími kolegami a zahrali sa na doktorov, chirurgov a zachranárov a tým sme im dokázali, že aj lekár, zachranár alebo zubár sú ich kamaráti. Navyše v stanovišti U zubára ich naše študentky zábavnou formou naučili čistiť zúbky. Okrem toho boli pre nich pripravené aj ďalšie stanovišťa a to tvorivé dielne, kde mohli vyrobiť niečo pekné pre svojich najbližších a najmilších. Ďalším navštevovaným stanovišťom bolo aj Stanovište maľovanie na plášte, kde deti popustili uzdu svojej fantázií a oživili biele plášte detskými kresbami.  Posledným stanovišťom bolo stanovište, v ktorom naši šikovní medici premieňali tvarovacie balóny na zvieratká a postavičky podľa želania najmenších pacientov.

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Grantového programu Dôvera.
Fotogaléria tu 🙂