Anatomický krúžok

Anatómia je základným predmetom medicíny. Tento predmet je jeden z najnáročnejších predmetov štúdia pre medika. Preto sme sa prvákom a druhákom rozhodli pomôcť a založiť

Dobrovoľné stáže

Pre pokročilejších študentov, z ktorých sa počas štúdia stali nadšenci chirurgických smerov a spĺňajú vopred stanovené podmienky, ponúkame kurz Dobrovoľné stáže. Ten poskytuje študentom príležitosť