SCOME

418370_405892012781968_1762063174_n

SCOME (Standing Commitee on Medical Education) – Stála komisia pre vzdelávanie medikov je jednou z prvých troch stálych výborov IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations)  od založenia organizácie v roku 1951. Funkcia SCOME :

  1. diplomatická – diskutovanie o možnostiach modernizácie a skvalitnenia výučby, s cieľom vylepšiť, zmodernizovať a viac sprístupniť vzdelávanie študentom na jednotlivých fakultách.
  2. projektová – zaoberá sa mimoškolským vzdelávaním študentov podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizácia rôznych projektov, workshopov a tréningov zameraných na praktické zručnosti v medicine.

Aktivity, ktoré patria do tohto klubu, predstavujú veľkú časť projektov Spolku medikov SZU:

Pre viac informácií kontaktujte našu lokálnu koordinátorku: szuscome@gmail.com