SCOPH

13528526_547338845453310_5365335129721683327_o
SCOPH (Standing Comitee on Public Health) – Stála komisia pre verejné zdravie. Je to jedna z 3 pôvodných stálych komisií IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations).

Hlavným cieľom SCOPH-u je šíriť osvetu v oblasti verejného zdravia, bojovať s veľkým množstvom faktorov vplývajúcich škodlivo na zdravie človeka a zábavnou a hravou formou edukovať ľudí o ich zdraví. Charakteristickou farbou je oranžová.

Spoločnou prácou jednotlivých členov SCOPH klubu vznikajú projekty:

Pre viac informácií kontaktujte našu lokálnu koordinátorku: scoph.szu@gmail.com