SCORA

12265901_898034430234388_5931753425870540913_o

SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS) – Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie vrátane HIV/AIDS bola založená študentami medicíny v r. 1993. Jej hlavným cieľom bolo aktívne sa podieľať na prevencii proti šíreniu HIV a iným pohlavne prenosným chorobám, podporovať ľudí žijúcich s HIV/ AIDS no i bojovať proti ich diskriminácii. V priebehu posledných rokov bola náplň SCORA rozšírená aj o problematiku domáceho násilia, sexuálnej orientácie či prevencie rakoviny prsníkov a semenníkov.

V Spolku medikov SZU sme pod týmto klubom rozbehli nasledujúce projekty:

V prípade otázok kontaktujte lokálnu koordinátorku: scora.szu@gmail.com