5 minút pre zdravie

· Čas čítania 2 min.

Už 4 ročníky zorganizoval Spolok medikov SZU najväčšiu akciu pre verejnosť a to 5 minút pre zdravie v nákupnom centre OC Eurovea.

26.septembra 2015 študenti
nielen z LF SZU, ale aj
z odboru Urgentnej
zdravotnej starostlivosti
ozrejmili návštevníkom obchodného centra dôležitosť prevencie
a zdravej životosprávy.

Do projektu sa zapojilo
vyše 40 študentov, ktorí na 15 stanovištiach vysvetľovali návštevníkom obchodného centra základné informácie od prvej pomoci až po zdravú stravu. Cieľom akcie je upozorniť návštevníkov nákupného centra na fakt, že aktivity prospešné pre zdravie často nezaberú viac ako 5 minút z celého dňa. Cieľovou populáciou sú jednotlivci ale aj celé rodiny, ktorí svoj voľný čas trávia v nákupnom centre. Aktivity sú zamerané vekovo špecificky – zvlášť pre deti a zvlášť pre dospelých. V rámci stanovišťa Čísla pre zdravie im bol meraný tlak, cholesterol a iné krvné parametre, tiež si mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci na resuscitačných figurínach a pozrieť si vybavenie sanitky. V stanovišti Pohyb pre zdravie si návštevníci mohli vyskúšať elektrostimulačné cvičenie.

Okrem iného boli prichystané stanovištia s meraním CO a splodín vo vydychovanom vzduchu a informáciami o účinkoch nikotínu na organizmus, stanovište venované stravovaniu
 a zdravému životnému štýlu a gynekologická poradňa. Aj tento rok akciu prišla podporiť organizácia Europacolon s Patrikom Hermanom, ktorý zdôrazňoval potrebu prevencie v predchorobí rakoviny hrubého čreva. O našich najmenších bolo postarané v detskom kútiku, kde im v spolupráci s Curaproxom študenti ukazovali ako sa správne čistia zúbky. Mamičky najviac zaujali stanovištia dojčenie a očkovanie, kde sa im venoval odborný personál.

Úspešnosť podujatia predčila naše očakávania, predpokladaný počet návštevníkov bol okolo 20 000. A aj na základe tohto sme sa rozhodli vyvinúť ďalšie úsilie pre pokračovanie tohto projektu.

ZDIEĽAŤ