Vyhlásenie zástupcov študentov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Spolku medikov SZU

· Čas čítania 1 min.

My, všetci zvolení zástupcovia študentov Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) a Spolku medikov SZU, sa týmto pripájame k študentom spriatelenej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (UK) a k ich boju za lepšie zdravotníctvo a zachovanie kvalitnej výučby medicíny na Slovensku, vyjadreného ich otvoreným listom z 20.2.2019. Taktiež sa týmto pripájame k otvorenému listu rektora UK a dekanov všetkých lekárskych fakúlt na Slovensku z 5.2.2019.

Vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá vznikla vydaním novej zriaďovacej listiny Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá priamo ohrozuje kvalitu našej budúcej výučby a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, považujeme za nutné sa takýmto jednotným spôsobom verejne vyjadriť.

ZDIEĽAŤ