V Spolku medikov SZU sme pod týmto klubom rozbehli nasledujúce projekty: