ZALOŽENIE SPOLKU MEDIKOV SZU

Spolok medikov SZU je občianskym združením, ktoré v roku 2011 založili študenti Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Občianske združenie Spolok medikov SZU je organizáciou zanietených študentov, ktorí sa snažia nad rámec svojich študentských povinností rozvíjať spoločensky prospešné aktivity. Náplň ich práce sa sústredí nielen na študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity, zlepšovanie kvality výučby a vytváranie študentských samovzdelávacích krúžkov ale aj na verejnosť s dôrazom na šírenie osvety a prevencii zdravia.

Hneď v úvode svojej činnosti malo vedenie záujem posunúť pole svojej pôsobnosti na medzinárodnú úroveň, a tak v roku 2012 organizácia splnila všetky potrebné podmienky na to, aby sa mohla stať oficiálnym členom SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny) patriacej do siete IFMSA (medzinárodná organizácia združujúca študentov medicíny na celom svete).

POSLANIE a CIELE

Spolok medikov SZU je občianskym združením, ktoré v roku 2011 založili študenti Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave registráciou na Ministerstve vnútra SR.

Občianske združenie Spolok medikov SZU je organizáciou zanietených študentov, ktorí sa snažia nad rámec svojich študentských povinností rozvíjať spoločensky prospešné aktivity. Náplň ich práce sa sústredí nielen na študentov Slovenskej zdravotníckej univerzity, zlepšovanie kvality výučby a vytváranie študentských samovzdelávacích krúžkov ale aj na verejnosť s dôrazom na šírenie osvety a prevencii zdravia.

Hneď v úvode svojej činnosti malo vedenie záujem posunúť pole svojej pôsobnosti na medzinárodnú úroveň, a tak v roku 2012 organizácia splnila všetky potrebné podmienky na to, aby sa mohla stať oficiálnym členom SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny) patriacej do siete IFMSA (medzinárodná organizácia združujúca študentov medicíny na celom svete).

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY

Občianske združenie Spolok medikov nie je zamestnávateľom.
Orgány združenia robia svoju prácu bezplatne a dobrovoľne.

PREDSEDNÍCTVO SM SZU

Každé dva roky si aktívni členovia Spolku medikov SZU volia nové predsedníctvo, podľa toho, ktorá kandidatúra ich najviac presvedčí a zaujme.
V novembri 2019 bolo na dva roky zvolené v poradí už piate predsedníctvo SM SZU v tomto zložení:

 


 

Adam Schmiedl

predseda

Tatiana Maximová

podpredsedníčka

Naďa Netriová

tajomníčka

Andrej Janák

hospodár

KLUBY SPOLKU MEDIKOV

Spolok medikov SZU sa delí na 5 klubov

SCOPH

Verejné zdravie

Zobraziť

SCOME

Vzdelávanie medikov

Zobraziť

SCORP

Ľudské práva a mier

Zobraziť

SCORA

Reprodukčné zdravie vrátane HIV/AIDS

Zobraziť

SCOPE

Zahraničné aktivity

Zobraziť