SCOME (Standing Commitee on Medical Education) – Stála komisia pre vzdelávanie medikov je jednou z prvých troch stálych výborov IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations) od založenia organizácie v roku 1951. Funkcia SCOME:

diplomatická – diskutovanie o možnostiach modernizácie a skvalitnenia výučby, s cieľom vylepšiť, zmodernizovať a viac sprístupniť vzdelávanie študentom na jednotlivých fakultách.
projektová – zaoberá sa mimoškolským vzdelávaním študentov podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizácia rôznych projektov, workshopov a tréningov zameraných na praktické zručnosti v medicine.

Aktivity, ktoré patria do tohto klubu, predstavujú veľkú časť projektov Spolku medikov SZU:

Šicie semináre

Aj šikovným rukám chirurga vďačí nejeden z nás za svoje zdravie a častokrát aj za život. Vzbudiť záujem o odbor chirurgie sa snažíme práve týmto projektom aj medzi študentmi nižších ročníkov. Naším cieľom je demonštrovať im základné techniky chirurgického šitia, … Čítať ďalej

0
Deň otvorených dverí SZU

Každoročne Spolok medikov organizuje aj Deň otvorených dverí na našej univerzite. Akciu pripravujeme spolu so študentami zubného lekárstva a s Lekárskou fakultou SZU. Pre záujemcov o štúdium je pripravených spolu 11 stanovíšť za všeobecné a zubné lekárstvo. Učebne anatómie, histológie, … Čítať ďalej

0
EKG seminár

Jedna z najnovších aktivít organizovaná Spolkom medikov SZU, ktorá sa počas 4 dvojhodinových seminárov zaoberá nielen fyziologickou krivkou EKG a uložením zvodov, ale aj rôznymi kazuistikami, ktoré si pre nás pripravili študenti 6.ročníka. Patologické krivky EKG zahŕňajú napr. ischemické zmeny, … Čítať ďalej

0
1 2