SCOPH (Standing Comitee on Public Health) – Stála komisia pre verejné zdravie. Je to jedna z 3 pôvodných stálych komisií IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations).

Hlavným cieľom SCOPH-u je šíriť osvetu v oblasti verejného zdravia, bojovať s veľkým množstvom faktorov vplývajúcich škodlivo na zdravie človeka a zábavnou a hravou formou edukovať ľudí o ich zdraví. Charakteristickou farbou je oranžová.

Spoločnou prácou jednotlivých členov SCOPH klubu vznikajú projekty:

Škola zdravia

2. 4. 2016 sme si v priestoroch OC Bory mall pripravili pre návštevníkov v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov pri príležitosti Svetového dňa zdravia akciu s názvom Škola zdravia… Čítať ďalej

0
SZU deťom

SZU deťom je náš najmilší projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme spríjemniť hospitalizovaným detičkám v nemocnici ich dlhý čas… Čítať ďalej

0