Prevádzkovateľ

Spolok medikov Slovenskej zdravotníckej univerzity (SM SZU) je nezárobkové, apolitické občianske združenie, založené aby reprezentovalo študentov medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Sídlo SM SZU je Limbová 12, 833 03 Bratislava, Slovensko.

Sme zaregistrovaný na ministerstve vnútra slovenskej republiky pod identifikačným číslom (IČO): 422 55481.

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky https://spolokmedikovszu.sk je občianske združenie Spolok medikov SZU.

Prevádzkovateľa internetovej stránky je možné kontaktovať pomocou e-mailovej adresy [email protected].

 

Účel

Zaväzujeme sa chrániť súkromie našich členov.

Pravidlá ochrany osobných údajov vám umožňujú pochopiť, kedy, prečo a ako zhromažďujeme osobné informácie o našich členoch v rámci a mimo našej asociácie vrátane toho, ako uchovávame, používame a uschovávame osobné údaje našich členov.

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) sa SM SZU kvalifikuje ako „správca údajov“. To znamená, že sme úplne alebo čiastočne zodpovední za určenie účelu a prostriedkov spracovania osobných údajov. Podľa tohto zákona sme povinní vás informovať o informáciách obsiahnutých v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Naše záväzky

V súlade s hlavnými princípmi GDPR sme sa zaviazali k tomu, čo sa týka využívania vašich osobných údajov:

Zákonné, spravodlivé a transparentné zozbieravanie údajov: zaväzujeme sa zabezpečiť, aby vaše údaje boli zhromažďované a uchovávané takýmto spôsobom.

Obmedzenie účelu: zaväzujeme sa zabezpečiť, aby údaje, ktoré zhromažďujeme, slúžili na účel, ktorý je vám jasne známy.

Minimalizácia údajov: V súlade s predchádzajúcou položkou sme sa tiež zaviazali obmedziť našu zbierku na údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre náš účel.

Pravda a presnosť: zaväzujeme sa zabezpečiť, aby vaše údaje boli uchovávané čo najpresnejšie a čo najaktuálnejšie.

Obmedzenie ukladania: údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako to potrebujeme pre konkrétny účel.

Integrita a dôvernosť: zaväzujeme sa zabezpečiť alebo prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že vaše údaje budú poskytované s primeranou úrovňou bezpečnosti.

Či už prostredníctvom tejto politiky ochrany osobných údajov alebo inak, v duchu zabezpečenia vyššej úrovne transparentnosti, sa budeme usilovať o to, aby ste pochopili účel každého zhromažďovania údajov, ktoré robíme, ako ho spracovávame a ako ich môžete opraviť alebo odstrániť, ak si to prajete.

 

Akým spôsobom zbierame osobné údaje

SM SZU zhromažďuje osobné údaje rôznymi spôsobmi:

Email and písomná korešpondencia.

Zápisné formuláre / Prihlasovacie formuláre.

Osobným kontaktovaním.

Sociálne médiá

Formy prieskumu a výskumu.

Takmer vo všetkých prípadoch bude zrejmé a jasné, kedy zhromažďujeme vaše údaje.

 

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Väčšinu vašich osobných údajov zhromažďujeme pri zápise do SM SZU a to vrátane:

Meno a priezvisko.

Číslo mobilného telefónu.

V prípade potreby akýchkoľvek dodatočných informácií v konkrétnych prípadoch vám budú jasne oznámené, vrátane dôvodov ich zberu a trvania ich uchovávania.

 

Ako používame vaše osobné údaje

V súčasnosti SM SZU nezdieľa informácie s externými stranami, a ak z akéhokoľvek dôvodu zdieľame informácie o našich členoch s externými stranami, budete informovaný a požiadaný o súhlas vopred.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromaždíme, sa môžu použiť na nasledujúce účely:

Pre jednoduchšiu komunikáciu a kontaktovanie členov SM SZU.

Poskytovanie informácií o nadchádzajúcich:

Valných zhromaždeniach (VZ) SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny).

Medzinárodné aktivity, medzinárodné zhromaždenia (GA – general assembly) a ďalšie príležitosti, o ktorých by ste sa mohli zaujímať, a ktorých by ste sa mohli zúčastniť.

Iné medicínsky, SM SZU, SloMSA alebo IFMSA (Medzinárodné združenie študentov medicíny) orientované záležitosti.

Sprostredkovanie informácií o príležitostiach a výzvach na predkladanie návrhov na zlepšenie našich služieb.

Výber delegátov na VZ SloMSA.

Chceli by sme tiež zdôrazniť, že v súčasnosti sa nezaoberáme automatizovaným rozhodovaním vrátane profilovania na základe osobných údajov, ktoré získame od vás.

 

Súbory cookie

Pre lepší online zážitok a dosiahnutie potrebnej funkcionality, internetová stránka používa súbory “cookie”. Používa súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre jej správne fungovanie. Používa aj súbory cookie, ktoré prevádzkovateľovi pomáhajú analyzovať návštevnosť stránky tie je možné prijať, alebo odmietnuť. Cookie určené na marketingové účely internetová stránka nevyužíva.

 

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý internetová stránka ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení návštevníka, pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si internetová stránka na určitý čas uchováva informácie o krokoch a preferenciách návštevníka, takže ich pri ďalšej návšteve alebo prehliadaní jej jednotlivých podstránok návštevník nemusí opätovne nastavovať alebo uvádzať.

 

Ako internetová stránka súbory cookie používa?

Internetová stránka používa súbory cookie:

na dosiahnutie potrebnej funkcionality internetovej stránky.

na identifikáciu aktuálneho a posledného zvoleného jazyka návštevníkom.

na uchovanie skutočnosti, či návštevník súhlasil (alebo nesúhlasil) s ich použitím internetovou stránkou.

na analýzy návštevnosti. Informácie o tom, ako je návštevníkom internetová stránka používaná. Súbory cookie určené na analýzu je možné prijať alebo odmietnuť.

Návšteva prihlasovacej stránky nastavuje dočasný súbor cookie, ktorý napomáha kompatibilite s niektorými alternatívnymi metódami prihlásenia.

Povolenie použitia všetkých súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie internetovej stránky, ale poskytne návštevníkovi lepší komfort pri prehliadaní. Súbory cookie môže návštevník vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcie internetovej stránky nebudú fungovať správne.

Informácie ukladané v súboroch cookie neobsahujú žiadne identifikátory a neumožňujú identifikáciu konkrétneho návštevníka. Súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

 

Ako kontrolovať súbory cookie

Použitie súborov cookie na analýzu je možné prijať alebo odmietnuť. Návštevník má možnosť nastavenie kedykoľvek zmeniť kliknutím na tlačidlo „Upraviť nastavenia súkromia“, umiestneného v pravej dolnej časti obrazovky návštevníka.

Súbory cookie môže návštevník zmeniť a / alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti sú dostupné na stránke aboutcookies.org. Návštevník môže vymazať všetky súbory cookie uložené v jeho počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.

Viac informácií je možné nájsť na webovej lokalite prehliadača návštevníka:

Chrome: https://support.google.com

Firefox: https://support.mozilla.org

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari

 

Vložený obsah z iných internetových stránok

Články a podstránky na tejto internetovej stránke môžu obsahovať vložený obsah. Vložený obsah z iných internetových stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú internetovú stránku.

Internetové stránky tretích strán môžu o návštevníkovi internetovej stránky https://spolokmedikovszu.sk zbierať osobné údaje, používať súbory cookie, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať interakciu návštevníka s vloženým obsahom, vrátane sledovania interakcie návštevníka s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke má účet a je prihlásený.

 

Meranie návštevnosti

Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR, GORDON HOUSE, BARROW STREET, Dublin, ID: 368047)
Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google Ireland, je možné nájsť na tomto odkaze.

Prevádzkovateľ internetovej stránky používa na zlepšenie funkcionalít internetovej stránky údaje zhromaždené službou Google Analytics. Zhromažďovanie údajov môže návštevník prijať, kliknutím na tlačidlo „Prijať“, ktoré je umiestnené pri oznámení o využívaní súborov cookie. Zhromažďovanie údajov môže návštevník odmietnuť kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť“, ktoré je umiestnené pri oznámení o využívaní súborov cookie.

 

Bezpečnostné záznamy

Internetová stránka zaznamenáva IP adresu návštevníka, žiadosti o podozrivé adresy URL a používateľské meno pokusov o prihlásenie, pre kontrolu škodlivej aktivity a jej ochranu, pred určitými druhmi útokov.

 

Prípady zdieľania dát s tretími stranami

SM SZU nebude predávať, prenajímať ani iným spôsobom zdieľať vaše osobné údaje na marketingové a cielené reklamné účely.

Každý prípad zdieľania údajov sa stane len s vaším súhlasom.

Dôvody zdieľania informácií:

Organizovanie národných podujatí.

Orgány činné v trestnom konaní.

Toto je len orientačný zoznam, ktorý nie je kompletný.

Ak budeme mať niekedy v úmysle zdieľať osobné údaje, ktoré ste nám  poskytli, budeme vás vopred žiadať o osobný súhlas s úplným vysvetlením toho, ako, prečo, kedy a čo budeme zdielať.

Údaje spojené s meraním návštevnosti – Google Analytics (Google Ireland, 3RD FLOOR, GORDON HOUSE, BARROW STREET, Dublin, ID: 368047). Pravidlá ochrany súkromia spoločnosti Google Ireland, je možné nájsť na tomto odkaze.

Súbory internetovej stránky a údaje odoslané pomocou kontaktných formulára – Websupport, s.r.o., IČO: 36 421 928, sídlo: Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava. Všeobecné zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Websupport, s.r.o., je možné nájsť na tomto odkaze.

 

Ako dlho budeme držať vaše osobné informácie

Osobné informácie uchovávame iba dovtedy, pokiaľ je to potrebné, za účelom, za ktorým boli zhromažďované.

Vo všeobecnosti: uchovávame osobné údaje tak dlho, ako to vyžadujú zákony, alebo ak to bude potrebné na účely vedenia záznamov a právnych dôvodov.

Potvrdenie o prijatí alebo odmietnutí cookie sú uchované 12 mesiacov.

Dáta na meranie návštevnosti zbierané pomocou Google Analytics sú uchované 14 mesiacov.

Osobné údaje z odoslaného formulára na odoslanie priamej správy sú uchované na dobu určitú a nevyhnutnú na vybavenie danej požiadavky.

Bezpečnostné záznamy sú uchované 2 mesiace.

Súbor cookie informujúci o návšteve prihlasovacej stránky vyprší po 1 hodine.

 

Kde uchovávame osobné informácie

Väčšinu osobných informácií ukladáme v papierovej forme uzamknuté v miestnosti SM SZU. Iba osoby v predsedníctve SM SZU majú prístupom k osobným informáciám členov, tj. predseda, podpredseda, tajomník, hospodár.

Niektoré osobné údaje uchovávame na našom účte g-mail spoločnosti Google – [email protected]. Prístup na tento účet má iba predsedníctvo SM SZU.

 

Vaše práva v prípade ak spracovávame vaše osobné údaje

V nariadení o všeobecnej ochrane údajov Európskej únie sa zdôrazňujú určité práva pre občanov štátov EÚ a EHP, ktorých informácie zbiera organizácia (ako subjekty údajov). Nasleduje stručný prehľad vašich práv týkajúcich sa údajov zhromaždených SM SZU:

Prístup: máte právo požadovať vaše osobné údaje, ktoré o vás máme. Ak máte záujem o kópiu vašich osobných údajov, kontaktujte nás na nižšie uvedenej e-mailovej adrese.

Oprava: máte právo požiadať o opravu neúplných, nepresných alebo nepravdivých informácií o vašej osobe, ktoré vlastníme.

Vymazanie: máte právo požiadať bez zbytočného odkladu o vymazanie častí alebo všetkých vašich osobných údajov v našom vlastníctve z týchto dôvodov:

k si myslíte, že údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované.

Ak odoberiete súhlas na použitie vašich údajov.

Ak ste namietali proti používaniu údajov.

Ak máte pocit, že používanie údajov je v rozpore so zákonom.

 

Obmedzenie: môžete kedykoľvek namietať voči používaniu vašich údajov na účely marketingu, zasielaniu noviniek alebo emailového zoznamu. Pokiaľ neexistujú prevažujúce legitímne dôvody, okamžite zastavíme používanie týchto osobných údajov.

Obmedziť používanie vašich údajov: toto sa môže stať, ak si neželáte, aby vaše dáta boli odstránené, ale už nesúhlasíte s používaním údajov na účely podrobne opísané počas procesu zhromažďovania alebo ktoré sú uvedené v rámci týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Odobratie súhlasu na používanie: predpisy diktujú, že odobratie súhlasu by malo byť také jednoduché ako poskytnutie súhlasu. Ako taký, máte právo odobrať svoj súhlas s údajmi, ktoré sme získali, a my okamžite prestaneme používať informácie na účely, s ktorými ste súhlasili.

Akékoľvek otázky / požiadavky súvisiace s ochranou osobných údajov návštevníka, môže návštevník zaslať na e-mailovú adresu: [email protected].

 

Kontaktné údaje

Ak by ste našli nejaké porušenia pravidiel, ktoré by ste chceli opraviť alebo by ste chceli získať viac informácií o našich pravidlách ochrany osobných údajov, kontaktujte nás na adrese [email protected] alebo kontaktujte priamo predsedníctvo SM SZU.

 

Dodatočné informácie

Ako chránime vaše údaje

Postup spracovania osobných údajov prevádzkovateľom, je plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a na ochranu ich osobných údajov, ktoré jej boli poskytnuté a ktoré spracúva.

Komunikácia medzi internetovou stránkou a návštevníkom je šifrovaná pomocou SSL certifikátu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze a / alebo na zabezpečenom úložisku s potrebou autorizovaného prístupu, ktoré sú chránená pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Osobné údaje návštevníka nie sú sprístupnené a poskytované tretím stranám, okrem tretích strán uvedených vyššie.

Osobné údaje uložené v databázach a / alebo úložiskách, sú plne šifrované. Akákoľvek komunikácia a prenos osobných údajov sú šifrované na softvérovej alebo hardvérovej úrovni a teda plne v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s Európskou právnou úpravou ochrany osobných údajov.

Osobné údaje zbierané službou Google Analytics sú anonymizované. V praxi to znamená, že nie je možné na základe týchto údajov určiť konkrétneho návštevníka.

Táto internetová stránka je prehľadávaná pre možný výskytu potenciálneho škodlivého softvéru a zraniteľných miest službou SiteCheck spoločnosti Sucuri. Internetová stránka neposiela spoločnosti Sucuri žiadne osobné údaje. Podrobnejšie informácie je možné nájsť v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Sucuri.

 

Aké máme procesy pri úniku dát

V prípade zistenia úniku osobných údajov z internetovej stránky, poskytovateľ internetovej stránky nahlási únik týchto osobných údajov na úrade na ochranu osobných údajov, prostredníctvom oznamovacieho formulára na stránkach úradu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach.

 

Z akých tretích strán získavame údaje

V istých prípadoch môže internetová stránka odkazovať na obsah tretích strán. Internetové stránky týchto tretích strán podliehajú osobitným podmienkam ochrany osobných údajov a sú nezávislé od pravidiel ochrany osobných údajov uvedených vyššie. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ internetovej stránky nenesie právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

 

Profilovanie a / alebo automatizované rozhodovanie

Internetová stránka nevykonáva profilovanie ani automatizované rozhodovanie pri spracúvaní osobných údajov jej návštevníka.