Škola zdravia 2018

· Čas čítania 2 min.

Projekt z dielne národného koordinátora pre verejné zdravie obcanov na Slovensku sa uskutocnil v spolupráci Spolku medikov SZU a Bratislavského spolku medikov. Kooperácia dvoch lekárskych fakúlt v Bratislave vyústila do skvelého projektu, ktorý sa uskutocnil za podpory Avion Shopping parku v Bratislave, ktorý poskytol priestory, za co im velmi pekne dakujeme. Za podporu dakujeme aj firme Curaprox, ktorá odprezentovala správne cistenie zúbkov už u najmenších. Okrem iného ste mohli vidiet stánok sexuálneho zdravia, ktorá edukovala vrámci dôležitosti samovyšetrenia. Za podporu dakujeme aj študentom Urgentnej medicíny zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, ktorí prišli odprezentovat správne podanie prvej pomoci a kardiopulmonálnej resustitácií a reedukovali tak mnohých z nás, vodicov, ktorí si na správnost pomerov dýchania a stlácania hrudníka ledva spomenieme. MOLE bol významným priestorom pre edukáciu o prevencií rakoviny kože, ktorá sa v spojitosti s prichádzajúcim letom dostáva viac do povedomia verejnosti. V stanovisku Císla pre zdravie sme zase upovedomili o stave zdravia jednotlivých obcanov, hodnota krvného tlaku a glukózy patrili medzi najcastejšie merané. Veríme, že sa vidíme pri najbližšej akcií, ktorá bude coskoro s rovnakým charakterom . Všetkým zúcastneným z oboch spolkov medikov dakujeme za úcast a verejnosti za prejavený záujem.

 

ZDIEĽAŤ