SCOPE (Standing Committee on Professional Exchange) – klub zahraničných aktivít zabezpečuje výmenné stáže pre študentov medicíny v rámci krajín, ktoré sú členmi IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations). SCOPE bola súčasťou IFMSA už pri jej založení v r. 1951 a bola vôbec prvou vytvorenou stálou komisiou. Práve vďaka týmto asociáciám už tretí rok môžeme byť súčasťou programu výmenných stáží.

Našim cieľom je, aby študenti poznali ako funguje zdravotníctvo v zahraničí, snažili sa o spoluprácu na nadnárodnej úrovni, tiež aby objavili sociálne a kultúrne odlišnosti, a taktiež načerpali cenné skúsenosti pre svoje budúce povolanie.

Výhody našich stáží:

1. Možnosť výberu z obrovského množstva krajín či európskych alebo exotických ázijských, afrických a amerických – Švédsko, Španielsko, Chorvátsko, Grécko ale aj Brazília, Indonézia, Thajsko, Peru, Mexiko a veľa veľa ďalších.

2. Dozviete sa ako funguje zdravotná starostlivosť za hranicami Slovenska a máte možnosť spraviť si povinnú letnú prax v zahraničí.

3. Nezabudnuteľná skúsenosť do života.

4. Rozšírite si obzory, stretnete množstvo nových ľudí, zlepšíte jazykové schopnostizabavíte sa, oddýchnete si, možno sa motivujete a inšpirujete … spoznáte ďalší kus sveta.

V Spolku medikov SZU sme pod týmto klubom rozbehli nasledujúce projekty:

Leto 2015

Zahraničnej stáže sa za poslednú sezónu (t.j. marec 2015 – február 2016) zúčastnilo 8 slovenských študentov, ktorí vycestovali do Peru… Čítať ďalej

0