SCORA (Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS) – Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné zdravie vrátane HIV/AIDS bola založená študentami medicíny v r. 1993. Jej hlavným cieľom bolo aktívne sa podieľať na prevencii proti šíreniu HIV a iným pohlavne prenosným chorobám, podporovať ľudí žijúcich s HIV/ AIDS no i bojovať proti ich diskriminácii. V priebehu posledných rokov bola náplň SCORA rozšírená aj o problematiku domáceho násilia, sexuálnej orientácie či prevencie rakoviny prsníkov a semenníkov.

V Spolku medikov SZU sme pod týmto klubom rozbehli nasledujúce projekty:

World AIDS Day

Prvý December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej
doline. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie a Bratislavským spolkom medikov. Oslovených bolo okolo … Čítať ďalej

0
Movember

Je celoslovenský projekt, na ktorom sa podieľajú všetky lekárske fakulty na Slovensku a konal sa v rovnaký deň na štyroch rôznych miestach Slovenska… Čítať ďalej

0
Prevencia zdravia

Nová aktivita nášho Spolku, ktorá bola venovaná rovnako dievčatám ako aj chlapcom vo veku od 15- 17 rokov. Hlavným cieľom a myšlienkou tejto aktivity je poskytnúť základné informácie o sexuálne prenosných ochoreniach, ich prejavoch, šírení , samotnej liečbe, ale najmä … Čítať ďalej

0
FGC – “Prvá gynekologická prehliadka”

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – študentkám stredných škôl – problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Tiež by sme im … Čítať ďalej

0