Anatomický krúžok

· Čas čítania 1 min.

Anatómia je základným predmetom medicíny. Tento predmet je jeden z najnáročnejších predmetov štúdia pre medika. Preto sme sa prvákom a druhákom rozhodli pomôcť a založiť pre nich anatomický krúžok. Krúžok prebieha formou prednášok a seminárov a ide o výučbu s využitím nielen učebníc a skrípt, ale najmä rôznych pomôcok a obrázkov , koré máme k dizpozícii. Takisto sme anatómiu orgánov rozšírili o možnosť štúdia v pitevni, kde sa medici zamieravajú na anatomické štruktúry a uloženie orgánov.

ZDIEĽAŤ