Deň otvorených dverí SZU

· Čas čítania 1 min.

Každoročne Spolok medikov organizuje aj Deň otvorených dverí na našej univerzite. Akciu pripravujeme spolu so študentami zubného lekárstva a s Lekárskou fakultou SZU. Pre záujemcov o štúdium je pripravených spolu 11 stanovíšť za všeobecné a zubné lekárstvo. Učebne anatómie, histológie, fyziológie, biochémie, miestnosť Spolku medikov, pitevňa a učebne zubného lekárstva mávajú svoje dvere otvorené pre širokú verejnosť celé doobedie na začiatku decembra ešte pred termínom podávania prihlášok. Návštevníkov sprevádzajú medici a v každej miestnosti je pripravená krátka prednáška od študentov a vyučujúcich daných predmetov o tom, čo daný predmet zahŕňa, zaujímavosti z tohto predmetu aj praktické ukážky.Ako vyučujúci aj medici otvorene odpovedajú na otázky záujemcov o štúdium.

ZDIEĽAŤ