FGC – “Prvá gynekologická prehliadka”

· Čas čítania 1 min.

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – študentkám stredných škôl – problematiku prvej gynekologickej prehliadky.

Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Tiež by sme im radi priblížili problematiku gynekologických ochorení ako rakovina krčka maternice či rakovina prsníka a v tejto súvislosti práve dôležitosť včasnej diagnostiky, či už preventívnou prehliadkou alebo samovyšetrením prsníkov, ktorého postup si dievčatá môžu ozrejmiť už počas prednášky.

Taktiež
 dávame dievčatám možnosť osloviť nás s požiadavkou na poradenstvo prostredníctvom diskusie, ktorá je súčasťou každej prednášky alebo prostredníctvom mailovej adresy, na ktorej vieme pomôcť pri riešení problémov súvisiacich s danou témou po vzájomnej konzultácii s gynekológmi.

V roku 2015 sa nám podarilo týmto spôsobom informovať 283 dievčat.

ZDIEĽAŤ