Kurz chirurgického šitia 4. 4. 2018

· Čas čítania 1 min.

Dňa 4. 4. 2017 sa uskutocnil Kurz šitia, ktorý bol organizovaný Spolkom medikov SZU, kde sa mladí nadšenci ucili šit na bravcových paprckách a kuracích mäskách. Okrem toho sa vdaka grantu Nadácie Tatra banka mohli naucit okrem šitia kože a podkožných štruktúr na umelých maketách aj šitie ciev, ktoré je velmi špecifické. Išlo o prvú cast semináru, na ktorý bude nadväzovat jeho druhá cast, na ktorej sa budeme ucit šit komplikovanejším spôsobom a hlbšie štruktúry.

 

ZDIEĽAŤ