Kvapka krvi

· Čas čítania 1 min.

V roku 2015 sa nám podarilo
 zorganizovať až dvakrát mobilný odber krvi v spolupráci s Národnou
transfúznou službou, Slovenským červeným krížom a Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou. Prvý odber sa konal 18. februára 2015 a
druhý 19. októbra 2015 na pôde našej univerzity. Mobilný odber uskutočnený v októbri bol pre našu 
univerzitu významnejší ako ostatné,
pretože bol otváracím odberom Študetstkej kvapky krvi a zavítali k nám nielen predstavitelia Slovenského červeného kríža, Národnej transfúznej služby aj vedenie univerzity, ale aj viaceré médiá.

V roku 2016 sme zorganizovali Valentínsku kavpku krvi a to konkrétne 29. februára.
Dokopy sa podarilo krv darovať asi 90 študentom a zamestnancom školy.

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí sa zbavili strachu, vyhrnuli rukávy pre dobrú vec a pomohli svojou troškou ľuďom, ktorí takúto pomoc potrebujú.

ZDIEĽAŤ