Ružový október

· Čas čítania 1 min.

Prvý ročník tohto projektu organizovaný Spolkom medikov SZU sa konal v októbri v nákupnom centre, ktorého cieľom bolo informovať dievčatá a ženy o prevencii rakoviny prsníka a o tom ako postupovať pri samovyšetrní prsníkov.
Osloveným ženám bol k dispozicíí model prsníkov, na ktorom si mohli samotné samovyšetrenie vyskúšať. Na znak spolupatričnosti so ženami trpiacimi touto chorobou každá oslovená žena dostala ružovú stužku.

ZDIEĽAŤ