Šicie semináre

· Čas čítania 1 min.

Aj šikovným rukám chirurga vďačí nejeden z nás za svoje zdravie a častokrát aj za život. Vzbudiť záujem o odbor chirurgie sa snažíme práve týmto projektom aj medzi študentmi nižších ročníkov. Naším cieľom je demonštrovať im základné techniky chirurgického šitia, ktorým predchádza krátka teoretická prednáška, úvod do techniky šití. Odbornú a obsahovú stránku seminárazabezpečujú lekári – špecialisti s potrebnými zručnosťami a skúsenosťami. Na každom seminári pomáhajú aj starší študenti, ktorí už dostali certifikát zo seminára šitia, ktorý neskôr môžu uplatniť na dobrovoľných stážach. Kurzy sa konajú viackrát za semester s rôznymi stupňami náročnosti, či už pre začiatočníkov alebo pre pokročilých.

ZDIEĽAŤ