World AIDS Day 2016

· Čas čítania 1 min.

Prvý December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej 
doline, ale aj v preventívnej električke, ktorá jazdila na trase Dúbravka – Zlaté Piesky. Pasažieri, mali možnosť zviezť sa zadarmo a zároveň sa naučili základné informácie a získali vedomosti o tomto ochorení. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie a Bratislavským spolkom medikov. Oslovených bolo okolo 200 študentov, ktorí boli po vyplnení dotazníka zapojení do losovania o balíčky spoločnosti Pepino. Večer sa konala prednáška v podniku Tepláreň Café na tému Svetový deň boja proti AIDS.

Cieľom tohto projektu je zbaviť širokú verejnosť predsudkov voči tomuto ochoreniu a edukovať ich, aby sa nebáli s HIV pozitívnymi ľuďmi komunikovať a spoločensky sa stretávať.

ZDIEĽAŤ