World AIDS Day

· Čas čítania 1 min.

Prvý December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej
doline. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie a Bratislavským spolkom medikov. Oslovených bolo okolo 200 študentov, ktorí boli po vyplnení dotazníka zapojení do losovania o balíčky spoločnosti Pepino. Večer sa konala párty taktiež organizovaná pri tejto príležitosti

ZDIEĽAŤ