Projekt SZU deťom

Dňa 2.3.2017 sme zrealizovali v spolupráci so SZUbármi a s Katedrou urgentnej zdravotnej starostlivosti SZU v DFNsP na Kramároch projekt SZU deťom. Projekt SZU deťom patrí medzi naše najmilšie

World AIDS Day 2016

December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej 
doline, ale aj

Beánia SZU 2016

Fotografie z tohtoročnej nezabudnuteľnej Beánie Slovenskej zdravotníckej univerzity 2016, ktorá sa konala 21.novembra 2016 v Propaganda clube na Mladej garde. Beániu sme zahájili tradične príhovorom

Leto 2016

Na zahraničnú stáž sa v lete 2016 rozhodli vycestovať 4 študentky a to konkrétne do Španielska, Chorvátska a do Grécka. K nám na Lekársku fakultu

Leto 2015

Zahraničnej stáže sa za poslednú sezónu (t.j. marec 2015- február 2016) zúčastnilo 8 slovenských študentov, ktorí vycestovali do Peru, Chorvátska, Španielska, Indonézie, Thajska, Maďarska 
a

Kvapka krvi

V roku 2015 sa nám podarilo
 zorganizovať až dvakrát mobilný odber krvi v spolupráci s Národnou
transfúznou službou, Slovenským červeným krížom a Slovenskou 
zdravotníckou univerzitou. Prvý

Týždeň športu a zdravia

Už dva roky sme našimi stanovišťami robili sprievodný program ČSOB maratónu, ktorý sa každoročne koná v marci. V roku 2015 sme spolu so študentmi Urgentnej

Škola zdravia

2.4.2016 sme si v priestoroch OC Bory mall pripravili pre návštevníkov v spolupráci s Bratislavským spolkom medikov pri príležitosti Svetového dňa zdravia akciu s názvom

Young@Heart (Srdcom mladí)

Národný projekt, pochádzajúci z dielne martinského Klubu verejného zdravia, ktorého hlavným cieľom je navrátiť iskru do života starých ľudí, žijúcich v Domovoch dôchodcov a ukázať

SZU deťom

SZU deťom je náš najmilší projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme spríjemniť hospitalizovaným detičkám v nemocnici ich dlhý čas. V rámci našich návštev im pripravujeme hry, súťaže