SZU deťom

SZU deťom je náš najmilší projekt, prostredníctvom ktorého sa snažíme spríjemniť hospitalizovaným detičkám v nemocnici ich dlhý čas… Čítať ďalej

0
World AIDS Day

Prvý December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej
doline. Akcia bola organizovaná v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie a Bratislavským spolkom medikov. Oslovených bolo okolo … Čítať ďalej

0
Movember

Je celoslovenský projekt, na ktorom sa podieľajú všetky lekárske fakulty na Slovensku a konal sa v rovnaký deň na štyroch rôznych miestach Slovenska… Čítať ďalej

0
Prevencia zdravia

Nová aktivita nášho Spolku, ktorá bola venovaná rovnako dievčatám ako aj chlapcom vo veku od 15- 17 rokov. Hlavným cieľom a myšlienkou tejto aktivity je poskytnúť základné informácie o sexuálne prenosných ochoreniach, ich prejavoch, šírení , samotnej liečbe, ale najmä … Čítať ďalej

0
FGC – “Prvá gynekologická prehliadka”

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – študentkám stredných škôl – problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Tiež by sme im … Čítať ďalej

0
Šicie semináre

Aj šikovným rukám chirurga vďačí nejeden z nás za svoje zdravie a častokrát aj za život. Vzbudiť záujem o odbor chirurgie sa snažíme práve týmto projektom aj medzi študentmi nižších ročníkov. Naším cieľom je demonštrovať im základné techniky chirurgického šitia, … Čítať ďalej

0
Deň otvorených dverí SZU

Každoročne Spolok medikov organizuje aj Deň otvorených dverí na našej univerzite. Akciu pripravujeme spolu so študentami zubného lekárstva a s Lekárskou fakultou SZU. Pre záujemcov o štúdium je pripravených spolu 11 stanovíšť za všeobecné a zubné lekárstvo. Učebne anatómie, histológie, … Čítať ďalej

0
1 2 3 4