EKG seminár

Jedna z najnovších aktivít organizovaná Spolkom medikov SZU, ktorá sa počas 4 dvojhodinových seminárov zaoberá nielen fyziologickou krivkou EKG a uložením zvodov, ale aj rôznymi kazuistikami, ktoré si pre nás pripravili študenti 6.ročníka. Patologické krivky EKG zahŕňajú napr. ischemické zmeny, … Čítať ďalej

0
Anatomický krúžok

Anatómia je základným predmetom medicíny. Tento predmet je jeden z najnáročnejších predmetov štúdia pre medika. Preto sme sa prvákom a druhákom rozhodli pomôcť a založiť pre nich anatomický krúžok. Krúžok prebieha formou prednášok a seminárov a ide o výučbu s … Čítať ďalej

0
Dobrovoľné stáže

Pre pokročilejších študentov, z ktorých sa počas štúdia stali nadšenci chirurgických smerov a spĺňajú vopred stanovené podmienky, ponúkame kurz Dobrovoľné stáže.… Čítať ďalej

0
Leto 2015

Zahraničnej stáže sa za poslednú sezónu (t.j. marec 2015 – február 2016) zúčastnilo 8 slovenských študentov, ktorí vycestovali do Peru… Čítať ďalej

0
1 2 3 4