SCOME (Standing Commitee on Medical Education) – Stála komisia pre vzdelávanie medikov je jednou z prvých troch stálych výborov IFMSA (International Federation of Medical Students´ Associations) od založenia organizácie v roku 1951. Funkcia SCOME:

diplomatická – diskutovanie o možnostiach modernizácie a skvalitnenia výučby, s cieľom vylepšiť, zmodernizovať a viac sprístupniť vzdelávanie študentom na jednotlivých fakultách.
projektová – zaoberá sa mimoškolským vzdelávaním študentov podľa ich potrieb, požiadaviek a záujmu. Organizácia rôznych projektov, workshopov a tréningov zameraných na praktické zručnosti v medicine.

Aktivity, ktoré patria do tohto klubu, predstavujú veľkú časť projektov Spolku medikov SZU:

Anatomický krúžok

Anatómia je základným predmetom medicíny. Tento predmet je jeden z najnáročnejších predmetov štúdia pre medika. Preto sme sa prvákom a druhákom rozhodli pomôcť a založiť pre nich anatomický krúžok. Krúžok prebieha formou prednášok a seminárov a ide o výučbu s … Čítať ďalej

0
Dobrovoľné stáže

Pre pokročilejších študentov, z ktorých sa počas štúdia stali nadšenci chirurgických smerov a spĺňajú vopred stanovené podmienky, ponúkame kurz Dobrovoľné stáže.… Čítať ďalej

0
1 2