World AIDS Day

December je medzinárodný deň boja proti AIDS. Osvetová akcia Svetový deň boja proti AIDS sa konala na internáte Ľ. Štúra v Mlynskej
doline. Akcia bola organizovaná

Movember

Je celoslovenský projekt, na ktorom sa podieľajú všetky lekárske fakulty na Slovensku a konal sa v rovnaký deň na štyroch rôznych miestach Slovenska. Cieľom kampane Movember

Prevencia zdravia

Nová aktivita nášho Spolku, ktorá bola venovaná rovnako dievčatám ako aj chlapcom vo veku od 15- 17 rokov. Hlavným cieľom a myšlienkou tejto aktivity je

Ružový október

Prvý ročník tohto projektu organizovaný Spolkom medikov SZU sa konal v októbri v nákupnom centre, ktorého cieľom bolo informovať dievčatá a ženy o prevencii rakoviny

Šicie semináre

Aj šikovným rukám chirurga vďačí nejeden z nás za svoje zdravie a častokrát aj za život. Vzbudiť záujem o odbor chirurgie sa snažíme práve týmto

5 minút pre zdravie

Už 4 ročníky zorganizoval Spolok medikov SZU najväčšiu akciu pre verejnosť a to 5 minút pre zdravie v nákupnom centre OC Eurovea. 26.septembra 2015 študenti
nielen

Deň otvorených dverí SZU

Každoročne Spolok medikov organizuje aj Deň otvorených dverí na našej univerzite. Akciu pripravujeme spolu so študentami zubného lekárstva a s Lekárskou fakultou SZU. Pre záujemcov

EKG seminár

Jedna z najnovších aktivít organizovaná Spolkom medikov SZU, ktorá sa počas 4 dvojhodinových seminárov zaoberá nielen fyziologickou krivkou EKG a uložením zvodov, ale aj rôznymi

Breaking the silence

Projekt je zameraný na výučbu znakovej reči, kde sa učíme základné frázy, čo môže pomôcť nám ako budúcim lekárom dorozumieť sa s nepočujúcimi pacientmi a