FGC – “Prvá gynekologická prehliadka”

Cieľom tohto projektu je priblížiť mladým dievčatám – študentkám stredných škôl – problematiku prvej gynekologickej prehliadky. Naším cieľom a snahou je pomôcť im prekonať strach z prvej návštevy gynekologickej ambulancie a poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok. Tiež by sme im … Čítať ďalej

0
Šicie semináre

Aj šikovným rukám chirurga vďačí nejeden z nás za svoje zdravie a častokrát aj za život. Vzbudiť záujem o odbor chirurgie sa snažíme práve týmto projektom aj medzi študentmi nižších ročníkov. Naším cieľom je demonštrovať im základné techniky chirurgického šitia, … Čítať ďalej

0
Deň otvorených dverí SZU

Každoročne Spolok medikov organizuje aj Deň otvorených dverí na našej univerzite. Akciu pripravujeme spolu so študentami zubného lekárstva a s Lekárskou fakultou SZU. Pre záujemcov o štúdium je pripravených spolu 11 stanovíšť za všeobecné a zubné lekárstvo. Učebne anatómie, histológie, … Čítať ďalej

0
EKG seminár

Jedna z najnovších aktivít organizovaná Spolkom medikov SZU, ktorá sa počas 4 dvojhodinových seminárov zaoberá nielen fyziologickou krivkou EKG a uložením zvodov, ale aj rôznymi kazuistikami, ktoré si pre nás pripravili študenti 6.ročníka. Patologické krivky EKG zahŕňajú napr. ischemické zmeny, … Čítať ďalej

0
Anatomický krúžok

Anatómia je základným predmetom medicíny. Tento predmet je jeden z najnáročnejších predmetov štúdia pre medika. Preto sme sa prvákom a druhákom rozhodli pomôcť a založiť pre nich anatomický krúžok. Krúžok prebieha formou prednášok a seminárov a ide o výučbu s … Čítať ďalej

0
Dobrovoľné stáže

Pre pokročilejších študentov, z ktorých sa počas štúdia stali nadšenci chirurgických smerov a spĺňajú vopred stanovené podmienky, ponúkame kurz Dobrovoľné stáže.… Čítať ďalej

0
Leto 2015

Zahraničnej stáže sa za poslednú sezónu (t.j. marec 2015 – február 2016) zúčastnilo 8 slovenských študentov, ktorí vycestovali do Peru… Čítať ďalej

0
1 2 3